Dimmu Borgir - Allehelgens Død I Helveds Rike


"Allehelgens Død I Helveds Rike"

Uren er aktens utfoldelse og tanke
Uten hemning I ukjent ekstase
Ei et tilbørlig ønske om å avle avkom for Gud
Frivillig nedsmittet og gjennomsyret
I kjødelig sødme
Fengslet av logn og ulydighet

Menneskets skrøpelige atferd
Må tuktes med heder og ære blir det sagt
Men godhet fødte evig ondskap kun
Da Edens tyrann skjenket frukten

Visdom berikes fritt I Dyrets mangfold
Når himmerikets salige urett
Og svulstige barmhjertighet
Vekker forkastelse ved vårt åsyn

Gnisten har slått flamme
Og piner I pestilensens vilje
De ynkelige slaver knelende I skam
Besvangret med skyld og miskunn

Ætlinger som sverger eden
Med troskapsløfte om å ugjøre freden
A styrte himmelslavers velvære
Og triumfere I kulde til Dyrets ære

Vredens beger renner over
I forherdelse fra opprørdjevlers svovelvind
Glødende, fra regionen av Belial's barn
Avlet hinsides harmens trossende tind

De siste tegn fra Kristi tapende engler
Brenner ubønnhørlig I ravnens ild

Menneskets skrøpelige atferd
Må tuktes med heder og ære blir det sagt
Men godhet fødte evig ondskap kun
Da Edens tyrann skjenket frukten

Smertefull og blek er døden
Med blodstyrtning fra lysets gild
Dødens fremmøte sparer ingen
Det fromme liv kveles av egne tunger
Den kosteligste jord blir pyntet
Med fattigdom og hunger

Utspente vinger over Mørkets dype svelg
Satt til verden for å meske seg
Med pest og død
Fråtsende I synd og hor

Overmakten fra polens bastarder
Nærer behag I syndens hierarki
Et evig liv I paradis
Er fullkommenhet I Satans dynasti

# English translation

"Death of the Saint in the Realm of Hell"

Unclean is the unfolding and thought of the act
Without limitations in unknown ecstasy
Nor a justified wish of giving birth to offsprings for God
Voluntary infected and soaked with acid
In fleshy sweetness
Imprisoned by lies and disobedience

Man's fragile behaviour
Must be strained with honor and glory, it's told
But goodness brought nothing but eternal evil
When the tyrant of Eden granted the fruit

Wisdom is freely enriched in the multitude of the Beast
When heaven's glorious injustice
And pompous mercy
Invokes discardment as we are seen

The spark has started a fire
And suffering in the will of pestilence
The pathetic slaves kneeling in shame
Born with sin and mercy

Descendants who swear the oath
With a promise to undo the peace
To crush the richness of heaven's slaves
And triumph in coldness in honor of the Beast

The chalice of wrath is flowing over
Strengthened by rioting devils' sulphur winds
Glowing, from the region of Belial's children
Bred beyond the defying mountains of indignation

The last signs of Christ's losing angels
Burning inexorably in the fire of the raven

Man's fragile behaviour
Must be strained with honor and glory, it's told
But goodness brought nothing but eternal evil
When the tyrant of Eden granted the fruit

Painful and pale is death
With haematemesis from the guild of light
Death's presence spares no one
The devout life is suffocated by its own tongues
The most precious soil is garnished
With poverty and hunger

Wings spanned over Darkness' deep abyss
Brought to life to devour
With pestilence and death
Indulging on sin and whorery

The supremacy of the bastards of the pole
Finds pleasure in the hierarchy of sin
An eternal life in paradise
Is perfection in Satan's dynasty


Play or Download


Post a Comment

0 Comments